Kajian Tempatan Tahun 4


Thursday, 24 November 2011

(1 ) Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia.

Rumahku Syurgaku
                

Perkembangan Corak Petempatan  Manusia

           Sejarah telah membuktikan bahawa
         manusia mula menduduki gua sebagai
         tempat berlindung semasa petempatan
         awal.Akibat perubahan zaman, manusia
         telah mempelbagaikan jenis petempatan
         mereka.Dsamping itu, faktor luaran juga
         menyumbang kepada reka bentuk dan
            jenis rumah di negara kita. 
              Pada zaman kini,manusia tinggal di rumah moden.
  

Sejarah Awal Petempatan Manusia

            Pada zaman dahulu, manusia hidup
         nomad.Mereka hidup dalam  kelompok,
         keluarga atau secara berkumpulan.
         Petempatan awal mereka ialah di gua,
         kawasan lapang dan pinggiran sungai  
         atau tasik. 
                                                    Gua Niah, Sarawak      
                                                                Gua yang paling awal dijumpai di negara kita. 
                                                                                                                 
                                                                                                                
          
                    
                       
                           Gua                   
                                                
      Pada peringkat awal, manusia telah memilih persekitaran
      gua sebagai tempat tinggal.Petempatan ini sesuai kerana
      mendapat pelbagai tumbuh-tumbuhan dan binatang yang
      boleh diburu sebagai makanan.
  


                                                       
                                                                                    
                                                                                Kawasan Lapang
 
                                          
                                         Manusia juga tinggal di kawsan lapang.Mereka mula bercucuk
                                         tanam dan berburu haiwan.Mereka membina pondok-pondok
                                         sebagai tempat tinggal yang diperbuat daripada batang dan
                                         daun pokok. 

                                                
          
           
         Pinggiran Sungai atau Tasik

     Selain tinggal di gua dan kawasan lapang, manusia
     juga tinggal di kawasan pinggiran sungai dan tasik.
     Mereka mula menangkap ikan sebagai sumber makanan.